Privé verklaring:

Haworth waardeert uw vertrouwen. Wij voldoen aan de hoogste ethische normen in het verzamelen, het gebruik en de bescherming van alle informatie die u met ons deelt. 
U kunt er zeker van zijn dat wij op geen enkelele wijze de informatie over onze website bezoekers verspreiden.

Disclaimer:

De op deze website getoonde informatie wordt door Haworth met zorg samengesteld, voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, fotomateriaal, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom of in licentie bij Haworth en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Haworth.